Varför?

email-wordpress-updatesEn hemsida bör betraktas som färskvara. För att upprätthålla en väl fungerande hemsida krävs kontinuerligt arbete i form av innehåll men också underhåll av den kod hemsidan är byggd på. Utan detta underhåll går en hemsida snabbt ur tiden och innebär större risk för en rad olika tråkiga konsekvenser, bland annat intrång och trasig funktionalitet.

Hur?

För att undvika dessa konsekvenser till största möjliga mån har vi tagit fram en tjänst som vi erbjuder till alla våra kunder med hemsida byggd i WordPress. Denna tjänst går ut på att vi kontinuerligt kontrollerar och underhåller kvalitet och säkerhet av er hemsida, utan att ni behöver tänka på det. Varje gång vi utfört en rutinkoll skickar vi ett protokoll till er över vad vi gjort på hemsidan.

Vad?

I avtalet ingår följande:

  • Ser till att WordPress är i senaste version, om inte så uppdaterar vi
  • Kontrollerar så att sidan inte är hackad
  • Klickar på alla sidans huvudmenyalternativ och letar efter fel
  • Vi testar formulär och säkerställer funktion
  • Du får en rapport på utfört arbete.

Skulle det olyckliga ske trots våra åtgärder och er sida blir hackad så vidtar vi åtgärder. Åtgärd påbörjas inom 1 arbetsdag efter upptäkt. Vi kommer då efter konfirmation av dig som kund att läsa tillbaka en backup från ett tillfälle där sidan inte var hackad, och uppdatera WordPress för att stänga eventuella säkerhetshål. Efter detta konfirmerar vi till dig att sidan är uppe.

WordPress är en mjukvara som tillhandahålls utan kostnad och utan garantier, med öppen källkod. Mer information om detta finns här: https://wordpress.org/about/gpl/

Låter det intressant?

Du är välkommen att kontakta oss och hänvisa till WordPress-avtalet så berättar vi mer.

***