Upplev Roslagens ideologi går ut på att främja besöksnäringen i Roslagen och dess företagare. Målsättningen var att skapa en inspirerande och användarvänlig destinationssajt, utan att bli för omfattande. Det skall vara lätt att hitta det man söker. Det är en tuff utmaning med tanke på hur mycket innehåll som skall förmedlas.

bild 2

Sajten skulle moderniseras och uppdateras till dagens behov med stor vikt på att vara användarvänlig. Det blev grunden för i huvudsak tre punkter: 100% mobilanpassad, maximalt SEO-anpassad samt att allt innehåll skall kunna översättas till engelska.

“En destinationssajt av den här omfattningen är ett stort projekt som kräver kompetens.” – Carina Gustavsson, Upplev Roslagen

Företag och organisationer som vill synas på sidan kan registrera sig som organisatör och kan sedan själva administrera innehållet. Något som gör tröskeln att lyfta fram sitt evenemang eller företag mycket lägre. Önskas bokningsmöjligheter så kan organisatören själv välja typ av bokningsförfarande.

Projektgrupp

  • Stefan Juhnell

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta

  • Jesper Bjerke

    Tech-lead Kontakta