Först byggde vi en egen PHP-motor för att genera de IDE-filer SAP behövde läsa av från XPOS.

Dessa skickas sedan via en AS2server som sedan vidarebefordrar den till SAP. För att SAP ska kunna kommunicera med en annan server krävs en plattform såsom AS2 för att det ska följa SAPs standarder.

När EDIfilen/kreditering sedan blir godkänd skapar SAP ett fakturanummer som skickas tillbaka samma väg tillbaka till XPOS, som i sin tur mailar butiken om bekräftelse på deras kredit.

”Det var roligt och utmanande att få AS2 att fungera i Linuxmiljö,” säger Christoffer Sandberg.

Projektgrupp

  • Christoffer Sandberg

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta