ei-iphone2Vi fick i uppdrag att bygga en webbapp som möjliggör för användarna att fylla i sitt Energi Index en gång i veckan på ett enkelt och smidigt sätt.

Systemet fanns i en tidigare variant men behövdes göras om för smidigare framtida utveckling, bland annat för att lägga in lite utökade grafer och så vidare som coacherna behövde. Dom kan även skapa flera olika typer av tester, vilket gör systemet flexiblare för dom.

”Det är roligt att bygga helhetslösningar som utgör en större del av hur kunden bedriver sin verksamhet. Det kräver att lösningen är gedigen och väl genomtänkt.” Stefan Juhnell.

Projektgrupp

  • Stefan Juhnell

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta

  • Christoffer Mossberg

    Senior Developer Kontakta