”Detta var ett väldigt typiskt West Art projekt: vi får ett behov och sedan skräddarsyr vi en lösning utefter det behovet, tillsammans med en del integration, i nära samarbete med kund.” – Stefan Juhnell

Framfot menyFramfot efterfrågade ett Lärssytem (LMS, Learning Management System), en skräddarsydd lösning som ska fungera exakt utefter deras behov. Systemet ska bland annat tillhandahålla kursinformation och vara en kommunikationskanal mellan elever och lärare för den kurs man tillhör.

Framfot introtext

Projektet inleddes med att Framfot tog fram en kravspecifikation som vi använde som underlag för systemet som vi sedan byggde i vårt Core Framework.

Det efterfrågades även integration mot deras befintliga system, där en del funktionalitet behölls i det befintliga administrationsverktyget.

Projektgrupp

  • Stefan Juhnell

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta

  • Christoffer Sandberg

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta

  • Christoffer Mossberg

    Senior Developer Kontakta