Vi byggde om XPOS från grunden genom att använda oss av vårt egna ramverk, CORE FRAMEWORK. I uppdraget ingick även en del integration mot externa system, både för logistik, interna affärssystem samt butiksdatasystem.

Xpos DashboardVi är teknisk implementatör – och konsult av XPOS. XPOS AB äger systemet och är i sin tur ett dotterbolag till EHL AB.

XPOS är West Arts största enskilda projekt på grund av dess omfattning; tusentals butiker och användare runt hela Europa använder XPOS dagligen under sina arbetsdagar.Xpos registrera ny reklamation

KURIOSA
XPOS föddes 2004 som ett enkelt mailformulär som hade beställts av Philips. Det är ett klockrent exempel på hur nått kan växa från något litet och enkelt till något så omfattande som det är idag.

Projektgrupp

  • Christoffer Sandberg

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta