På Campus Roslagen utbildas just nu framtidens sjuksköterskor, socionomer, förskollärare och grundskollärare, medicinska sekreterare och internationella resekonsulter.  Här har utvecklingsinriktade företag och offentliga arbetsgivare ett nära samarbete med högskolor och yrkesutbildare och därför leder också utbildningarna till den kompetens som arbetslivet vill ha.

Campus Roslagen startsidaDå Campus Roslagen inte bara tillhandahåller utbildningar blir det ett ganska brett spektrum av funktioner som är tänkta att förenkla för besökare likväl redaktörer. Vårt mål med projektet var att förnya och förenkla, så vi klurade fram lösningar som till stor del har relationer till varandra. I stort sett alla funktioner har möjlighet att lyftas fram på startsidan om det önskas extra fokus på något.

Grundpelaren i layouten är den kort-baserade strukturen som är tänkt att särskilja och lätta upp tunga stycken av information.

Kalender

På ett studentområde är det inte särskilt förvånande att det finns en hel del aktiviteter under året. Därför skapade vi en kalender i månadsvy och lyfte fram två av de närmast kommande händelserna på startsidan samt en överblick över den aktuella månaden. Vi skapade också möjlighet att filtrera ut enskilda typer av händelser.

Utbildningar

Vår utmaning med utbildningarna var att kunna visa så mycket information på ett så överskådligt och lättläst sätt som möjligt. Här tog vi den ”kort”-baserade layouten till hjälp och kunde därmed dela upp återkommande element av informationen till fasta platser så att besökaren alltid visste var de kunde hitta den.

”Vi hade till stor del fria händer genom projektet och det är roligt när man lyckas pricka så rätt direkt som vi gjorde med designen” Jesper Bjerke

Bostäder & Lokaler

LägenhetshusFörutom studentbostäder så erbjuder Campus även konferenslokaler, företagslokaler, kontorsrum och förråd för uthyrning. För att lättast kunna administrera detta behövde vi skapa en databas med samtliga objekt, där de kunde ladda upp bilder, information och hantera om det är ledigt eller ej. Utöver detta så finns det även bokningsbara lokaler och utrymmen för de bosatta på Campus, och då behövdes möjlighet att kunna filtrera ut dessa och presentera på andra ställen.

Vi gjorde det även möjligt att kunna filtrera ut olika typer av lokaler och bostäder genom ett animerat kolumnsystem.

Projektgrupp

  • Stefan Juhnell

    Partner, Sales, Project Manager Kontakta

  • Jesper Bjerke

    Tech-lead Kontakta

  • Marcus Melvinsson

    Developer Kontakta