Vi använder oss av Google Analytics, som i sin tur använder följande två cookies.

  • _ga
  • _gat

Mer detaljerad information om vad dessa två cookies innehållet hittar du här.

Vår film på startsidan hämtas från YouTube, som i sin tur använder sig av följande fyra cookies:

  • GEUP
  • PREF
  • VISITOR_INFO1_LIVE
  • YSC

Mer information om dessa hittar du här.

***